Implantologia - Implanty zębów

Każdy brak w uzębieniu trzeba odbudować w jak najskuteczniejszy i najtrwalszy sposób, idealnym wyborem jest implant. Implanty zastępują brakujące korzenie zębów, doskonale integrują się z tkanką kostną i są dobrze tolerowane przez organizm. Gdy ubytek kości jest duży, stosujemy implanty zygomatyczne.

Implanty zastępują brakujące korzenie zębów, doskonale integrują się z tkanką kostną i są dobrze tolerowane przez organizm.

Lekarz zajmujący się implantologią zaczyna współpracę z pacjentem od diagnostyki. Zbiera wywiad na temat chorób, na które cierpi pacjent, a które mogą mieć wpływ na leczenie implantologiczne. Dowiaduje się, co było przyczyną utraty zębów. Wykonuje badania, m.in. radiowizjografię, pantomografię i tomografię komputerową, aby oszacować ilość i stan kości, które będą podłożem dla wszczepu. Ocenia stan zębów sąsiadujących z luką i sprawdza, jakie czynniki mogą potencjalnie utrudnić przeprowadzenie zabiegu.

Po zakończeniu diagnostyki i zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia, lekarz wszczepia implant w odpowiednim położeniu. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, a jeśli sytuacja tego wymaga, można go przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym.

Po 3 do 6 miesięcy, kiedy implant jest dobrze zintegrowany z kością, lekarz wdraża ostateczne leczenie protetyczne. Polega ono na wykonaniu: koron, mostów albo protez, które będą oparte na implantach.

Implanty, zazwyczaj wykonane z tytanu, skutecznie i w trwały sposób zastępują utracone korzenie zębów. Protezy mocowane na implantach robione są z takich samych materiałów, jak te stosowane do protetyki na zębach stałych. Dzięki temu są niemal nie do odróżnienia od naturalnych zębów.

Jeśli u pacjenta stwierdzono bardzo duży ubytek kości, stosuje się implanty zygomatyczne. Pozwalają one wykonać protezy stałe bez konieczności przeszczepiania kości własnej pacjenta z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy lub kości potylicznej. Dzięki temu pacjent unika skomplikowanego zabiegu chirurgicznego, a leczenie jest skuteczniejsze, bezpieczniejsze i krótsze. Implanty zygomatyczne wprowadza się zazwyczaj w znieczuleniu ogólnym.

 

Koszt usługi: od 3500 zł
Obróć