Znieczulenie stomatologiczne

Leczenie stomatologiczne może być bezbolesne. Dzięki bezpiecznemu i skutecznemu znieczuleniu, pacjent spokojnie i bez stresu poddaje się zabiegowi. Może nawet nie pamiętać jego szczegółów.

Znieczulenie ogólne, inaczej narkoza, w kontrolowany sposób hamuje czynności ośrodka układu nerwowego.

W Better stosujemy znieczulenia, które najlepiej sprawdzają się w danej sytuacji i pomagają pacjentowi uniknąć bólu, niepokoju, a nawet świadomości, że jest poddawany zabiegowi:

  • Znieczulenie nasiękowe, podawane miejscowo, stopniowo rozprzestrzenia się wokół wkłucia. Najczęściej wykorzystywane jest w leczeniu zachowawczym oraz leczeniu kanałowym i chirurgicznym zębów szczęki oraz przednich żuchwy.
  • Znieczulenie przewodowe blokuje ból przez odwracalne przerwanie przewodnictwa nerwowego. Pozbawia czucia większą część jamy ustnej i może utrzymywać się nawet do 6 godzin. Stosowane jest najczęściej w żuchwie.
  • Znieczulenie komputerowe polega na łagodnym i powolnym podaniu środka znieczulającego. Odbywa się to w takim tempie, żeby tkanki bez problemu wchłaniały preparat. Ilość środka dozowana jest elektronicznie, dzięki czemu pacjent nie ma poczucia rozpierania tkanek.
  • Sedacja ma uspokoić pacjenta, obniżyć poziom lęku, świadomości, a czasem nawet sprawić, że nie będzie pamiętał szczegółów zabiegu. Przy płytkiej sedacji pacjent zachowuje przytomność. Sedacja głęboka zbliżona jest do znieczulenia ogólnego.

Znieczulenie ogólne, inaczej narkoza, w kontrolowany sposób hamuje czynności ośrodka układu nerwowego. Pacjent śpi i nie czuje bólu. Podczas całego zabiegu jest pod opieką anestezjologa.

 

Obróć